DANUrB+ regionalna konferencija stejkholdera u Golupcu

TO GOLUBAC

TO GOLUBAC

DANUrB+ regionalna konferencija stejkholdera u Golupcu

Poslednja regionalna konferencija za stejkholdere projekta DANUrB+ u srednjem Podunavlju održana je u Golupcu 4-5. novembra 2022. godineu organizaciji timova Arhitektonskog fakulteta i Opštine Golubac. Glavni deo konferencije su bila zasedanja na kojima su stejkholderi i partneri iz Zapadne Rumunije, Hrvatske i Srbije predstavili svoje organizacije, viziju razvoja i potencijale za saradnju na regionalnom nivou. Zasebno su predstavljene aktivnosti oko DANUrB+ atlasa, tehničkog projekta i školskih programa u Golupcu. Pored zasedanja, svi učesnici su imali obilazak srpskog dela Đerdapske klisure, uz kulturne posete Golubačkoj tvrđavi i Arheološkom parku i muzeju „Lepenski vir”.

Na konferenciji su ispred Arhitektonskog fakulteta učestvovali: prof. Aleksandra Đukić, koja je otvorila konferenciju i dala uvodnu prezentaciju o DANUrB+ projektudoc. Ivica Nikolić, koji je predstavio tehnički projekat za Golubac, Svetlana Tolić, finansijski menadžer projekta, as. Jelena Marić, koja je sa kolegom sa Arhitektonskog fakulteta u Temišvaru vodila zasedanja stejkholdera, as. Aleksandar Grujičić, koji je predstavio iskustva sa radionica sa decom u Golupcu i as. Branislav Antonić, koji je predstavio aktivnosti oko DANUrB+ atlasa. Lokalni organizator je bila Turistička organizacija Golubac kao pridruženi partner Arhitektonskog fakulteta na projektu, uz veliku podršku Narodne biblioteke u Golupcu. 

podeli vest

Ostale
novosti

Sajam Dunava - Golubac 9
56. Golubački kotlić
_MG_4159
Dan mladih
Sajam Dunava - Golubac 1
Alaske večeri "Mladi ribar"