Poziv fizičkim licima da izvrše kategorizaciju ugostiteljskih objekata u kojima pružaju usluge smeštaja

TO GOLUBAC

TO GOLUBAC

Poziv fizičkim licima da izvrše kategorizaciju ugostiteljskih objekata u kojima pružaju usluge smeštaja

POZIV FIZIČKIM LICIMA

DA IZVRŠE KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH      

OBJEKATA U KOJIMA PRUŽAJU USLUGE SMEŠTAJA

 

  Zakonom o ugostiteljstvu (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 17/2019) propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i objektima seoskog turističkog domaćinstva, da izvrši kategorizaciju tih objekata.

Zahtev za kategorizaciju se podnosi preko eTuriste.

S tim u vezi POZIVAMO sva fizička lica koja usluge smeštaja pružaju na način suprotan navedenom zakonu, da se u što kraćem roku obrate jedinici lokalne samouprave i podnesu zahtev za kategorizaciju ugostiteljskog objekta za smeštaj (kuća, apartman, soba ili seosko turističko domaćinstvo).

Po dobijanju rešenja o kategorizaciji ugostiteljski objekat i ugostitelj će biti evidentirani u sistem eTuriste, na koji način će, u skladu sa pozitivnim propisima,  moći da nastave sa pružanjem ugostiteljskih usluga smeštaja na zakonit način.

Fizičko lice u navedenim kategorisanim objektima ugostiteljske usluge može da pruža neposredno ili preko posrednika, koji može biti samo pravno lice ili preduzetnik. U slučaju posredovanja fizičko lice i posrednik zaključuju međusobni ugovor koji se radi evidentiranja dostavlja organu jedinice lokalne samouprave.

 U suprotnom, na osnovu člana 92. stav 1. tačka 9) navedenog zakona fizičko lice je prekršajno odgovorno, a zaprećene kazne  se kreću u rasponu od 150.000 do 350.000 dinara.

 

Za sve dodatne informacije i pružanje stručne pomoći stojimo na raspolaganju i možete nam se obratiti putem maila togolubac01@gmail.com ili na telefeone 012/638-614.

 

Takođe, možete se obratiti i Ministarstvu turizma i omladine putem maila turizam@mto.gov.rs ili eturista@mto.gov.rs kao i na telefone 011/3149670 i 011/3139671.

Arrow
Arrow

podeli vest

Ostale
novosti

54049D44-CF75-4ADC-A25C-042C6AA0FAA0
Otvaranje Novogodišnjeg bazara u Golupcu
CAC Golubac
Nacionalna izložba pasa svih rasa - CAC Golubac
15. Sajam Dunava 2023 - Golubac - 1
Jubilarni 15. Sajam Dunava završen uspešno sa rekordnom posetom